Giới thiệu về các định dạng quảng cáo video

17 Phút Đọc

“Quảng cáo khám phá dạng video” hiện được gọi là “quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu”. Ngoài sự thay đổi về tên, các chức năng của định dạng quảng cáo này vẫn hoạt động như cũ.

Contents
Quảng cáo trong luồng có thể bỏ quaKhi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?Tôi sẽ trả phí như thế nào?Tôi cần chọn (các) mục tiêu chiến dịch nào để sử dụng định dạng quảng cáo này?Quảng cáo trong luồng không thể bỏ quaKhi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?Tôi sẽ trả phí như thế nào?Tôi cần chọn (các) mục tiêu chiến dịch nào để sử dụng định dạng quảng cáo này?Quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệuKhi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?Tôi sẽ trả phí như thế nào?Tôi cần chọn (các) mục tiêu chiến dịch nào để sử dụng định dạng quảng cáo này?Quảng cáo đệmKhi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?Tôi sẽ trả phí như thế nào?Tôi cần chọn (các) mục tiêu chiến dịch nào để sử dụng định dạng quảng cáo này?Quảng cáo ngoài luồng phátKhi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?Tôi sẽ trả phí như thế nào?Quảng cáo trên đầu trang chủKhi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?Tôi sẽ trả phí như thế nào?

Trong Google Ads, bạn có thể tạo chiến dịch video hấp dẫn bằng một loạt các định dạng quảng cáo dạng video nhằm thu hút khách hàng trên YouTube và trên các trang web đối tác video bằng nhiều cách. Các định dạng quảng cáo dạng video có sẵn bao gồm:

Mặc dù bạn phải lưu trữ nội dung quảng cáo dạng video trên YouTube, nhưng quảng cáo dạng video có thể xuất hiện trên YouTube cũng như trên các trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google (tùy thuộc vào chế độ cài đặt chiến dịch và định dạng quảng cáo của bạn).

Bài viết này mô tả các lợi ích của quảng cáo dạng video và so sánh các định dạng quảng cáo dạng video có sẵn. Khám phá các định dạng chi tiết bên dưới. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các chính sách và yêu cầu của chúng tôi.

Hình ảnh về tất cả các định dạng quảng cáo video

Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua

Hình ảnh về quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Hãy sử dụng quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua khi bạn có nội dung video muốn quảng cáo trước, trong hoặc sau các video khác trên YouTube cũng như trên các trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua phát trước, trong hoặc sau các video khác. Sau 5 giây, người xem có thể chọn bỏ qua quảng cáo.

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua xuất hiện trên các trang xem trên YouTube cũng như trên các trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google.

Tôi sẽ trả phí như thế nào?

Với chiến lược đặt giá thầu CPV, bạn trả tiền khi người xem xem 30 giây video của bạn (hoặc toàn bộ thời lượng của video nếu video đó ngắn hơn 30 giây) hoặc tương tác với video của bạn, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Với các chiến lược đặt giá thầu CPM mục tiêu, CPA mục tiêu và Tối đa hoá lượt chuyển đổi, bạn sẽ trả tiền dựa trên số lượt hiển thị.

Tôi cần chọn (các) mục tiêu chiến dịch nào để sử dụng định dạng quảng cáo này?

 • Doanh số
 • Khách hàng tiềm năng
 • Lưu lượng truy cập trang web
 • Nhận biết về thương hiệu và phạm vi tiếp cận
 • Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng định dạng quảng cáo này khi chọn “Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu” trong Google Ads.

Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua

Hình ảnh về quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Hãy sử dụng quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua khi bạn có nội dung video muốn quảng cáo trước, trong hoặc sau các video khác trên YouTube cũng như trên các trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google và bạn muốn người xem thấy toàn bộ thông điệp mà không bỏ qua video của bạn.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua có thời lượng là 15 giây (hoặc ngắn hơn) và phát trước, trong hoặc sau các video khác. Người xem không có tùy chọn bỏ qua quảng cáo.

Lưu ý: Một số quảng cáo trong luồng phát không thể bỏ qua cũng có thể xuất hiện trên YouTube TV nếu đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về quảng cáo trên YouTube TV

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua xuất hiện trên video trên YouTube và trên các trang web cũng như ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google.

Tôi sẽ trả phí như thế nào?

Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua sử dụng phương pháp đặt giá thầu CPM mục tiêu. Do vậy, bạn sẽ trả tiền dựa trên lượt hiển thị quảng cáo.

Tôi cần chọn (các) mục tiêu chiến dịch nào để sử dụng định dạng quảng cáo này?

 • Nhận biết về thương hiệu và phạm vi tiếp cận

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng định dạng quảng cáo này khi chọn “Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu” trong Google Ads.

Quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu

Hình ảnh về quảng cáo khám phá video

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Sử dụng quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu để quảng bá nội dung video ở những nơi video đó có nhiều khả năng được khám phá, bao gồm cả ở cạnh video có liên quan trên YouTube, trong kết quả tìm kiếm trên YouTube hoặc trên trang chủ dành cho thiết bị di động của YouTube.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu gồm một hình thu nhỏ từ video của bạn cùng với một số văn bản. Mặc dù kích thước và hình thức chính xác của quảng cáo có thể khác nhau tuỳ theo vị trí quảng cáo xuất hiện, nhưng quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu luôn mời người dùng nhấp để xem video. Sau đó, video sẽ phát trên trang xem hoặc trang chủ của kênh trên YouTube.

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu xuất hiện:

 • Trong kết quả tìm kiếm trên YouTube
 • Bên cạnh video có liên quan trên YouTube
 • Trên trang chủ dành cho thiết bị di động của YouTube

Tôi sẽ trả phí như thế nào?

Bạn sẽ chỉ bị tính phí khi người xem chọn xem quảng cáo của bạn bằng cách nhấp vào hình thu nhỏ.

Tôi cần chọn (các) mục tiêu chiến dịch nào để sử dụng định dạng quảng cáo này?

 • Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng định dạng quảng cáo này khi chọn “Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu” trong Google Ads.

Quảng cáo đệm

Hình ảnh về quảng cáo đệm

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Hãy sử dụng quảng cáo đệm khi bạn muốn tiếp cận người xem một cách rộng rãi bằng một thông điệp ngắn gọn và dễ nhớ.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo đệm có thời lượng là 6 giây (hoặc ngắn hơn) và phát trước, trong hoặc sau một video khác. Người xem không có tùy chọn bỏ qua quảng cáo.

Lưu ý: Một số quảng cáo đệm cũng có thể xuất hiện trên YouTube TV nếu đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về quảng cáo trên YouTube TV

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo đệm xuất hiện trên các video trên YouTube cũng như trên các trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google.

Tôi sẽ trả phí như thế nào?

Quảng cáo đệm sử dụng phương pháp đặt giá thầu CPM mục tiêu. Do vậy, bạn sẽ trả tiền dựa trên lượt hiển thị quảng cáo.

Tôi cần chọn (các) mục tiêu chiến dịch nào để sử dụng định dạng quảng cáo này?

 • Nhận biết về thương hiệu và phạm vi tiếp cận

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng định dạng quảng cáo này khi chọn “Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu” trong Google Ads.

Quảng cáo ngoài luồng phát

Hình ảnh về quảng cáo ngoài luồng phát

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Hãy sử dụng quảng cáo ngoài luồng phát khi bạn muốn mở rộng phạm vi tiếp cận của quảng cáo dạng video trên thiết bị di động, giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo ngoài luồng phát bắt đầu phát không có âm thanh. Người xem có thể nhấn vào quảng cáo để bật tiếng cho video. Quảng cáo ngoài luồng phát được thiết kế để tăng phạm vi tiếp cận của video với mức chi phí tiết kiệm.

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo ngoài luồng phát là quảng cáo chỉ dành cho thiết bị di động và chỉ xuất hiện trên những trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google. Quảng cáo ngoài luồng phát không có sẵn trên YouTube.

Quảng cáo ngoài luồng phát có thể chạy trên nhiều vị trí trên thiết bị di động. Đối với các vị trí trên web dành cho thiết bị di động, quảng cáo ngoài luồng phát xuất hiện trong biểu ngữ. Trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động, quảng cáo ngoài luồng phát xuất hiện trong các biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ, quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu, quảng cáo gốc cũng như ở cả chế độ màn hình dọc và chế độ toàn màn hình.

Tôi sẽ trả phí như thế nào?

Bạn được tính phí cho quảng cáo ngoài luồng phát dựa trên chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị có thể xem (vCPM). Vì vậy, bạn sẽ chỉ bị tính phí khi có ai đó phát video của bạn phát trong 2 giây trở lên.

Quảng cáo trên đầu trang chủ

Hình ảnh về Quảng cáo trên trang đầu

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Bạn có thể dùng định dạng quảng cáo này khi muốn nâng cao sự nhận biết một sản phẩm hay dịch vụ mới, hoặc khi muốn tiếp cận lượng khán giả lớn trong khoảng thời gian ngắn (chẳng hạn như sự kiện bán hàng giảm giá).

Bạn chỉ có thể sử dụng quảng cáo trên đầu trang chủ nếu đã đặt trước thông qua đại diện bán hàng của Google.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Máy tính

 • Một video nổi bật trong Quảng cáo trên trang đầu sẽ tự động chạy không có tiếng trong tối đa 30 giây ở đầu bảng tin cập nhật trên Trang chủ YouTube. Quảng cáo trên trang đầu có thể xuất hiện ở định dạng màn hình rộng hoặc theo tỷ lệ khung hình 16:9 và có chứa một bảng thông tin ở bên phải. Bảng này sẽ tự động sử dụng nội dung trong kênh của bạn. Bạn có thể tùy ý đưa tối đa 2 video đi kèm vào bảng này. Người dùng có thể nhấp vào biểu tượng tắt tiếng nếu muốn nghe âm thanh từ video.
 • Sau khi tự động phát, video chính sẽ mặc định trở thành hình thu nhỏ video. Khi nhấp vào video hoặc nhấp vào hình thu nhỏ, người dùng sẽ được đưa đến trang xem YouTube để xem video.

Thiết bị di động

 • Một video nổi bật trong Quảng cáo trên trang đầu sẽ tự động chạy không có tiếng cho đến hết thời lượng của video ở vị trí đầu ứng dụng YouTube hoặc bảng tin cập nhật trên Trang chủ m.youtube.com.
 • Tính năng Quảng cáo video nổi bật trên trang đầu cho thiết bị di động có hình thu nhỏ video, dòng tiêu đề có thể tùy chỉnh, văn bản mô tả cũng như lời kêu gọi hành động (CTA) bên ngoài. Quảng cáo video nổi bật trên trang đầu cho thiết bị di động cũng tự động lấy tên kênh và biểu tượng từ kênh của nhà quảng cáo. Khi người dùng nhấp vào Quảng cáo video nổi bật trên trang đầu cho thiết bị di động, quảng cáo này sẽ chuyển đến trang xem YouTube để phát video nổi bật.

Màn hình TV

 • Video nổi bật trong Quảng cáo trên trang đầu tự động phát (nếu được hỗ trợ) không có tiếng trong toàn bộ thời lượng của video ở đầu ứng dụng YouTube dành cho TV. Quảng cáo trên trang đầu có thể xuất hiện ở định dạng màn hình rộng hoặc theo tỷ lệ khung hình 16:9. Mọi người có thể sử dụng điều khiển từ xa của TV để tương tác với Quảng cáo trên trang đầu. Sau khi tự động phát, video chính sẽ mặc định trở thành hình thu nhỏ video. Khi nhấp vào video hoặc hình thu nhỏ, người dùng sẽ được đưa đến trang xem video để xem toàn màn hình.
 • Bạn không thể thêm CTA vào Quảng cáo trên đầu trang chủ trên màn hình TV.

Tôi sẽ trả phí như thế nào?

Vì chỉ có thể sử dụng Quảng cáo trên đầu trang chủ nếu đã đặt trước, nên bạn sẽ bị tính chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM). Bạn có thể làm việc với nhóm quảng cáo của Google để nhận được mức giá ước tính và các mục tiêu về lượt hiển thị của chiến dịch.

Nguồn: Google support

THẺ:
Chia sẻ bài viết này
Theo dõi
Tôi tin rằng chìa khóa để thành công trong digital marketing nằm ở việc đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đó là lý do tại sao tôi đặc biệt quan tâm đến việc thiết lập theo dõi tracking và thu thập dữ liệu hiệu quả, để hiểu hành vi người dùng của từng nền tảng quảng cáo. Nó giúp tôi tự tin hơn trong việc tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo. Mỗi con số, mỗi phân tích đều giúp tôi tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng: không chỉ đạt được kết quả, mà còn có khả năng mở rộng vượt trội.