Tạo tham số UTM giúp xây dựng đường dẫn cho các chiến dịch marketing của bạn.

Nhờ vào các liên kết có thẻ UTM, bạn có thể xem dữ liệu về hiệu suất các chiến dịch quảng cáo Facebook và Google trong Google Analytics. Bạn cũng có thể phân tích lưu lượng truy cập đến từ các liên kết giới thiệu và backlink SEO.

Tạo tham số utm

UTM BuilderUTM tracking code là gì?

Các tham số UTM được đính kèm vào cuối của liên kết trỏ đến trang web của bạn, giúp bạn dễ dàng theo dõi hiệu suất của bất kỳ chiến dịch quảng cáo hoặc liên kết liên kết nào. Có năm tham số này, mỗi tham số bao gồm một phân đoạn dữ liệu khác nhau.

  • utm_source – nguồn lưu lượng truy cập của bạn, ví dụ: google, email, facebook, bing
  • utm_medium – phương tiện đã sử dụng cho nguồn của bạn. Ví dụ: cpc, email v.v.
  • utm_campaign – tên của chiến dịch của bạn. Ví dụ: le_30-4, le_14-2
  • utm_content – Được sử dụng cho thử nghiệm A/B và quảng cáo nhắm mục tiêu theo nội dung. Sử dụng utm_content để phân biệt quảng cáo hoặc liên kết trỏ đến cùng một URL.
  • utm_term – Được sử dụng cho tìm kiếm có tính phí như Google Ads. Sử dụng utm_term để lưu ý các từ khóa cho quảng cáo này.

Xem thông tin chi tiết hơn về UTM trong bài viết: Tham số UTM