Báo cáo chuyển đổi Conversions trong Google Analytics

16 Phút Đọc

Báo cáo chuyển đổi Conversions trong Google Analytics là gì

Báo cáo chuyển đổi Conversions trong Google Analytics là loại báo cáo cung cấp các chỉ số xoay quanh số lần hoàn thành mục tiêu mà doanh nghiệp đã cài đặt theo dõi trong Google Analytics. Mục tiêu được nhắc đến có thể là để lại thông tin đăng ký của người dùng, nhấp vào nút gọi có trên website, cho sản phẩm vào giỏ hàng hoặc hoàn tất mua hàng online…

Những chỉ số đáng quan tâm của báo cáo chuyển đổi conversions trong Google Analytics bao gồm số lượng chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, người dùng hoàn thành chuyển đổi mục tiêu tại nội dung nào trên website hay phải trải qua bao nhiêu bước thì người truy cập mới hoàn thành một chuyển đổi… Khi doanh nghiệp phân tích được những dữ liệu nói trên thì mức độ am hiểu hành vi người dùng cũng sẽ được nâng cao hơn, từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi, tiết kiệm chi phí marketing, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Lợi ích của báo cáo chuyển đổi Conversions trong Google Analytics

Báo cáo chuyển đổi Conversions trong Google Analytics cung cấp cho doanh nghiệp những dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyển đổi mục tiêu mà nhà quảng cáo đã cài đặt tracking trong Google Analytics. Nhờ vào những dữ liệu được thống kê, doanh nghiệp hoàn toàn có thể:

  • Biết được số lượng hoàn thành mục tiêu cũng như tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu tại từng thời điểm cụ thể.
  • Xác định được những nội dung chất lượng thu hút người dùng thực hiện hành động chuyển đổi khi xem trang nội dung đó (vị trí hoàn thành mục tiêu).
  • Biết được những nội dung mà người dùng đã xem qua trước khi chuyển đến trang nội dung có xảy ra hành động chuyển đổi.
  • Xác định được những nguồn marketing nào có mang lại lượng chuyển đổi cao và ngược lại, từ đó tập trung nguồn lực vào những kênh hiệu quả.
  • Xác định được các bước mà người truy cập đã đi qua tại từng kênh trước khi thực hiện hành động chuyển đổi trên website.

Cách xem báo cáo chuyển đổi Conversions trong Google Analytics

Điều hướng vào tài khoản Google Analytics, tại phần Reports trong menu bên trái, nhấp chọn Conversions.

Để xem được báo cáo chuyển đổi Conversions trong Google Analytics, trước hết bạn cần cài đặt mục tiêu tracking để thu tập dữ liệu có liên quan. 

Tham khảo: 

Các chỉ số của báo cáo chuyển đổi Conversions trong Google Analytics

Hạng mục Goals của báo cáo chuyển đổi Conversions trong Google Analytics

Overview

Hạng mục Overview thuộc phần Goals trong báo cáo chuyển đổi Conversions đưa ra một cách tổng quan những dữ liệu xoay quanh mục tiêu mà doanh nghiệp đã cài đặt theo dõi chẳng hạn như số lượng chuyển đổi được hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, số lượng đạt được của từng loại mục tiêu trong khoảng thời gian tương ứng… Doanh nghiệp có thể nhận định tổng quan về hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo hay chất lượng của những nội dung hiện có trên website… và đưa ra giải pháp cải thiện.

overview-bao-cao-chuyen-doi-conversions-trong-google-analytics

Goal URLs

Chỉ số Goal URLs thu thập và phân tích những trang nội dung trên website mà tại đó người truy cập có thực hiện hành động chuyển đổi, được gọi là vị trí hoàn thành mục tiêu. Nhà quảng cáo có thể so sánh số lượng chuyển đổi tại mỗi trang nội dung cũng như giá trị mà hạng mục chuyển đổi mục tiêu đó mang lại. Ngoài ra, dựa vào những chỉ số tại báo cáo này, doanh nghiệp sẽ nắm bắt được những nội dung có khả năng mang lại chuyển đổi cao cũng như xu hướng thông tin mà người truy cập tìm kiếm. Từ đó tăng cường cung cấp những nội dung có giá trị xoay quanh chủ đề mà người dùng quan tâm, nâng cao mức độ tin tưởng của người truy cập với thương hiệu và tăng tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu.

Bên cạnh đó, nhà quảng cáo có thể lựa chọn thứ nguyên thứ hai (secondary dimension) để phân tích sâu hơn về thứ nguyên Goal URLs. Các thứ nguyên thứ hai tại báo cáo này có thể là nhóm thứ nguyên Time (date, hour, minute, year…), nhóm thứ nguyên Goal Conversions ( goal previous step – 1/2/3), nhóm thứ nguyên Custom Dimensions (author…) 

goal-urls-bao-cao-chuyen-doi-conversions

Reverse goal path

Hạng mục reverse goal path của báo cáo chuyển đổi conversions trong Google Analytics cung cấp thông tin về những trang nội dung mà người dùng đã truy cập ở những bước trước đó trước khi điều hướng đến trang nội dung có xảy ra hành động chuyển đổi.

Chẳng hạn, người dùng đã truy cập vào trang /facebook-ads/ tiếp tục đến trang /marketing-automation/ và đến trang /website-audit/ trước khi điều hướng đến trang /free-google-ads-audit/ và xảy ra hoạt động chuyển đổi mục tiêu (giả sử như đăng ký điền form hoặc tải file tài liệu miễn phí) tại trang này. Như vậy trang /free-google-ads-audit/ sẽ là vị trí hoàn thành mục tiêu, trang /website-audit/ sẽ là trang trước khi xảy ra chuyển đổi mục tiêu bước thứ nhất. Tương tự, trang /marketing-automation/ sẽ là trang trước khi xảy ra chuyển đổi mục tiêu bước thứ hai và trang /facebook-ads/ sẽ là trang trước khi xảy ra chuyển đổi mục tiêu bước thứ ba.

reverse-goal-path-bao-cao-chuyen-doi-conversions

Funnel visualization

Hạng mục funnel visualization của báo cáo chuyển đổi Conversions trong Google Analytics cung cấp bảng thông tin những liên kết có xảy ra chuyển đổi trên website cũng như số lượng chuyển đổi tương ứng theo thời gian đã chọn. Nhà quảng cáo hoàn toàn có thể lựa chọn từng mục tiêu khác nhau nếu có cài đặt theo dõi nhiều hơn một mục tiêu tại mục Goal option. 

Goal flow

Goal flow của báo cáo chuyển đổi Conversions trong Google Analytics là biểu đồ cho phép nhà quảng cáo xem số liệu về những tương tác của người dùng dẫn đến chuyển đổi mục tiêu một cách trực quan. Doanh nghiệp hoàn toàn thấy được những truy cập bắt đầu từ nguồn nào sẽ xảy ra hành động chuyển đổi và mức độ nhiều hay ít tương ứng. Bên cạnh số lượng hoàn thành mục tiêu, Goal Flow cũng chỉ ra số lượng phiên của từng nguồn traffic.

goal-flow-bao-cao-chuyen-doi-conversions-trong-google-analytics

Hạng mục Multi-channel Funnels trong báo cáo chuyển đổi Conversions

Overview

Mỗi khách hàng sẽ truy cập nhiều lần vào website thông qua nhiều kênh khác nhau trước khi xảy ra hành động chuyển đổi mục tiêu. Chẳng hạn, người dùng A truy cập lần đầu tiên bằng cách gõ cụm từ tìm kiếm trên trình duyệt Chrome, và lần truy cập thứ hai thông qua bài viết quảng cáo trên Facebook, lần thứ 3 thông qua cách gõ trực tiếp domain của website và thực hiện mua hàng tại lần truy cập này.

Vậy báo cáo multi-channel funnels thuộc báo cáo chuyển đổi conversions trong Google Analytics cho phép nhà quảng cáo phân tích được hành trình truy cập và chuyển đổi của khách hàng trên website hay còn gọi là Conversion path. Dựa vào báo cáo này, doanh nghiệp sẽ xác định được hiệu quả của các kênh hoặc các chiến dịch quảng cáo cũng như biết được đâu là kênh mà người dùng thường để lại chuyển đổi nhất và ngược lại.

overview-multi-channel-funnels-bao-cao-conversions

Assisted conversions

Theo định nghĩa của Google Analytics, assisted conversions là số lượng chuyển đổi mà kênh này đã xuất hiện trên đường dẫn chuyển đổi, nhưng không phải là tương tác chuyển đổi cuối cùng.

Để dễ hình dung hơn, giả sử mỗi khách hàng trước khi mua một đơn hàng bất ký trên website (một chuyển đổi) đều đã truy cập nhiều lần trước đó thông qua nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như hình bên dưới đây: trước khi xảy ra chuyển đổi tại nguồn Paid Search thì người dùng đã truy cập nguồn Social Network, do đó nguồn Social Network được xem là đã xuất hiện trong đường dẫn chuyển đổi của người dùng này và hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi, do vậy nó được xem là Assisted conversions.

assisted-conversions-multi-channel-funnels-bao-cao-conversions

Top conversion paths

Top conversion paths thuộc báo cáo chuyển đổi Conversions trong Google Analytics cho phép nhà quảng cáo xem các bước truy cập của người dùng vào website theo nhiều nguồn khác nhau từ lúc bắt đầu cho tới khi xảy ra hoạt động chuyển đổi. Dựa vào thông tin này, nhà quảng cáo có thể biết được người dùng đã trải qua bao nhiêu lần truy cập và tại những kênh nào trước khi bắt đầu chuyển đổi.

Bên cạnh đó, việc xác định nguồn nào được người dùng “chốt chuyển đổi” cao nhất và ngược lại sẽ giúp doanh nghiệp có hướng đầu tư nguồn lực phù hợp, tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận dài lâu. Ngoài ra, nhà quảng cáo có thể phân tích độ dài, ngắn của đường dẫn chuyển đổi ở mức độ nào

top-conversion-paths-trong-bao-cao-chuyen-doi-conversions

Time lag

Time lag thuộc báo cáo chuyển đổi conversions trong Google Analytics là thứ nguyên cho biết mất bao lâu kể từ lần tương tác đầu tiên của người dùng cho đến khi xảy ra hoạt động chuyển đổi. Time lag sẽ được tính theo đơn vị ngày tại báo cáo chuyển đổi conversions trong Google Analytics. Ngoài ra, báo cáo này cũng thống kê phần trăm số lượng chuyển đổi tại mỗi Time lag trên tổng số chuyển đổi, nhờ đó nhà quảng cáo có thể phân tích được tại khoảng Time lag bao nhiêu thì sẽ tập trung nhiều chuyển đổi nhất và ngược lại, từ đó doanh nghiệp sẽ ước tính được để có được số lượng mục tiêu hoàn thành theo mong muốn thì sẽ cần khoảng thời gian là bao lâu kể từ khi người dùng tương tác lần đầu tiên.

time-lag-bao-cao-chuyen-doi-conversions-trong-google-analytics

Path length

Path length là thứ nguyên cho biết số lượng tương tác cần phải có là bao nhiêu thì mới xảy ra chuyển đổi từ phía người dùng. Giá trị của path length in interactions càng nhỏ đồng nghĩa với số lượng tương tác cần có để người truy cập xảy ra chuyển đổi càng thấp, càng có lợi cho doanh nghiệp. Nếu sau khi phân tích, số liệu chỉ ra rằng để có được lượng conversion mong muốn hoặc hầu hết những chuyển đổi mục tiêu đạt được đều phải trải qua rất nhiều tương tác thì doanh nghiệp cần cân nhắc lại những khía cạnh có ảnh hưởng đến quyết định thực hiện hành động chuyển đổi của người dùng, chẳng hạn chất lượng nội dung, tốc độ load website, hình thức trình bày… Từ đó đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. 

path-length-bao-cao-chuyen-doi-conversions-trong-google-analytics

Model comparison tool

Thứ nguyên model comparison tool của báo cáo chuyển đổi conversions trong Google Analytics giúp nhà quảng cáo có thể so sánh chỉ số của các mô hình phân bổ khác nhau như mô hình time decay, mô hình Linear… Các chỉ số có thể so sánh trong hạng mục này như số lượng chuyển đổi mục tiêu, chi phí cho mỗi lượt chuyển đổi CPA…

Model-Comparison-Tool-bao-cao-chuyen-doi-conversions

Vậy là bạn đọc đã hiểu được Báo cáo chuyển đổi Conversions trong Google Analytics, vai trò của báo cáo này trong quá trình phát triển marketing của doanh nghiệp. Bài viết trên iSharedigital đã chia sẻ:

  • Báo cáo chuyển đổi Conversions là gì
  • Lợi ích của báo cáo chuyển đổi Conversions
  • Cách xem báo cáo chuyển đổi Conversion
  • Các chỉ số của báo cáo chuyển đổi Conversions trong Google Analytics

Để hiểu nhiều hơn về các báo cáo thuộc công cụ Google Analytics, bạn đọc có thể điền vào form sau đây để được iSharedigital tư vấn cụ thể hơn: Đăng ký nhận tư vấn!

[block id=”google-analytics-checklist”]

Chia sẻ bài viết này
Theo dõi
Tôi tin rằng chìa khóa để thành công trong digital marketing nằm ở việc đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đó là lý do tại sao tôi đặc biệt quan tâm đến việc thiết lập theo dõi tracking và thu thập dữ liệu hiệu quả, để hiểu hành vi người dùng của từng nền tảng quảng cáo. Nó giúp tôi tự tin hơn trong việc tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo. Mỗi con số, mỗi phân tích đều giúp tôi tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng: không chỉ đạt được kết quả, mà còn có khả năng mở rộng vượt trội.
Để lại một bình luận