Trang chủ Google Tag Manager

Google Tag Manager

Hướng dẫn cài đặt cơ bản đến nâng cao cài đặt thẻ và chuyển đổi thông qua Google Tag Manager

Công cụ Trình quản lý thẻ của Google miễn phí của Google có thể giúp bạn thêm thẻ vào trang web của mình nếu bạn có nhiều phân tích và thẻ theo dõi. Hãy xem xét sử dụng Trình quản lý thẻ của Google nếu:

  • Bạn sử dụng nhiều phân tích và công cụ theo dõi hiệu suất quảng cáo yêu cầu thẻ trang web.
  • Việc thêm thẻ vào trang web sẽ làm chậm khả năng chạy chiến dịch tiếp thị.