Liên kết tài khoản Google Analytics với Adwords

0
Liên kết tài khoản Google Analytics với Adwords

Liên kết tài khoản Google Analytics với Adwords nhằm theo dõi số liệu chi tiết hơn để tối ưu quảng cáo Google Adwords một cách hiệu quả nhất.

Bài này mình hướng dẫn sử dụng giao diện mới Adwords nếu bạn còn sử dụng giao diện cũ bạn đọc lại bài hướng dẫn Liên kết tài khoản Google Analytics và Google Adwords

Điều kiên bắt đầu liên kết tài khoản Google Analytics với Google Adwords:

 • Trang web gắn code Google Analytics
 • Quyền quản trị tài khoản Google Analytics
 • Quyền quản trị tài khoản Google Adwords

1. Liên kết tài khoản Google Analytics với Google Adwords

 • Đăng nhập tài khoản Google Analytics
 • Truy cập quản trị
 • Chọn tài khoản Adwords cần liên kết
 • Chọn tiếp tục

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-voi-adwords

 • Chọn tất cả dữ liệu
 • Liên kết tài khoản

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-voi-adwords-01

2. Xác nhận liên kết Google Analytics từ tài khoản Adwords

 • Truy cập tài khoản Google Adwords
 • Chọn tài khoản được liên kết

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-voi-adwords-02

Nhấn vào chọn chi tiết

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-voi-adwords-03

Chọn lượt xem sau đó nhập chỉ số trang web

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-voi-adwords-04

Bài hướng dẫn liên kết tài khoản Google Analytics với Google Adwords này hy vọng có thể giúp bạn một phần trong việc tối ưu tài khoản quảng cáo Adwords của các bạn.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.