Liên kết tài khoản Google Analytics và Google Adwords

0
Liên kết tài khoản Google Analytics và Google Adwords

Liên kết tài khoản Google AnalyticsGoogle Adwords theo dõi số liệu quảng cáo và nhập mục tiêu Google Analytics vào Adwords tối ưu quảng cáo hiệu quả.

Có hai các liên kết tài khoản giữa Google Analytics và Google Adwords

Cách 1: Liên kết tài khoản Google Analytics vào Adwords

  • Truy cập tài khoản Google Analytics
  • Menu chọn quản trị
  • Liên kết Adwords
  • Chọn tài khoản Adwords bạn cần liên kết

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-va-google-adwords

Chọn chế độ liên kết tất cả dữ liệu trang web.

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-va-google-adwords-01

Cách 2: Liên kết tài khoản Adwords vào Google Analytics

  • Truy cập tài khoản Adwords nhấn vào bánh răng cưa chọn Linked accounts
  • Menu bên trái chọn Google Analytics
  • Chọn tài khoản bạn muốn liên kết nhấn set up link

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-va-google-adwords-03

Chọn import site metrics và Save lại

lien-ket-tai-khoan-google-analytics-va-google-adwords-04

Bài hướng dẫn liên kết tại khoản Google Analytics với Adwords đến đây là kết thúc chúc các bạn cài đặt thành công.

iSharedigital.com

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.