Kích thước banner hình ảnh chạy mạng hiển thị GDN Google

0
Kích thước banner hình ảnh chạy mạng hiển thị GDN Google

Trước khi tạo quảng cáo trong AdWords, bạn sẽ cần chuẩn bị một tệp hình ảnh có kích thước và định dạng thích hợp. Các đặc điểm kỹ thuật và thứ nguyên được liệt kê dưới đây.

Loại tệp

Định dạngGIF, JPG, PNG, SWF, ZIP

Kích thước t.đa 150KB

Kích thước quảng cáo

Hình vuông và hình chữ nhật

200 × 200

240 × 400

250 × 250

250 × 360

300 × 250

336 × 280

580 × 400

Hình chữ nhật đứng

120 × 600

160 × 600

300 × 600

300 × 1050

Hình chữ nhật dài

468 × 60

728 × 90

930 × 180

970 × 90

970 × 250

980 × 120

Di động

300 × 50

320 × 50

320 × 100

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.