Hướng dẫn tracking sự kiện điền form Ninja Form

0
Hướng dẫn tracking sự kiện điền form Ninja Form

Tracking là một phần không thể thiếu khi quảng cáo online đặc biệt khi bạn quảng cáo với ngân sách lớn. Hôm nay iSharedigital.com sẽ hướng dẫn bạn từng bước cài đặt tracking sự kiện điền form Ninja Form plugin WordPress.

Để tracking sự kiện điền form plugin Ninja Form

Những yêu cầu cần thiết để cài đặt tracking Ninja Form:

  • Có quyền quản trị website
  • Có quyền quả trị Google Tag Manager
  • Website đã nhúng code Tag Manager

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Google Tag Manager nếu chưa có tài khoản đăng ký tại Google Tag Manager

Bước 2: Tạo thẻ xác nhận sự kiện điền form đã thành công

2.1 Menu bên trái bạn chọn thẻ tiếp tục chọn mới để tạo thẻ mới.

huong-dan-cai-dat-su-kien-dien-form-plugin-ninja-form-01

2.2 Cấu hình thẻ chọn HTML tùy chỉnh

huong-dan-cai-dat-su-kien-dien-form-plugin-ninja-form-02

Dán đạn code này vào mục đích của nó để kiểm tra đăng ký đã đăng ký thành công chưa rồi trả về sự kiện submitForm

Bạn vui lòng đăng ký hoặc để xem nội dung này!

2.3 Trình kích hoạt chọn All Page. Rồi đặt tên Form custom code – test 15 (bạn có thể đặt tên nào bạn dễ nhớ). Cuối cùng bạn Lưu lại.

huong-dan-cai-dat-su-kien-dien-form-plugin-ninja-form-03

Bước 3: Tạo trình kích hoạt (trigger) để bắt sự kiện điền Ninja Form thành côngcông

3.1 Menu bên trái chọn trình kích hoạt chọn tạo mới để tạo mới trình kích hoạt.

3.2 Cấu hình sự kiện bạn chọn loại trình kích hoạt Sự kiện tùy chỉnh

huong-dan-cai-dat-su-kien-dien-form-plugin-ninja-form-04a

3.3 Tên sự kiện bạn đặt formSubmit, trình kích hoạt này kích hoạt trên Tất cả sự kiện tùy chỉnh. Bước cuối bạn đặt tên Form trigger – test 15 và lưu lại.

huong-dan-cai-dat-su-kien-dien-form-plugin-ninja-form-04c

Bước 4: Để theo dõi sự kiện trong analytics bạn cần liên kết sự kiện với tài khoản Google Analytics của mình.

4.1 Tạo thẻ mới chọn loại thẻ Universal Analytics

  • Loại theo dõi: Sự kiện
  • Danh mục: form
  • Tác vụ: submit
  • Nhãn: {{Page Path}} bạn có thể chọn dấu cộng kế bên để chọn biến

Cài đặt Google Analytics bạn có thể click trực tiếp vào nó sẽ hiển thị menu sổ xuống bạn chọn tạo biến mới và điền ID Google Analytics của bạn vào là được.

huong-dan-cai-dat-su-kien-dien-form-plugin-ninja-form-05

4.2 Chọn trình kích hoạt bạn vừa tạo bước 3 Form trigger – test 15 rồi đặt tên Form GA lưu lại là hoàn thành

huong-dan-cai-dat-su-kien-dien-form-plugin-ninja-form-05a

Bước 5: Tạo sự kiện trong Google Analytics để nhập sự kiện qua Google Analytics.

5.1 Đăng nhập tài khoản Google Analytics

5.2 Vào chọn mục quản trị chọn mục tiêu

huong-dan-cai-dat-su-kien-dien-form-plugin-ninja-form-06

5.3 Tạo mục tiêu mới sự kiện điền form Ninja Form

  • Thiết lập mục tiêu: Tùy chỉnh
  • Mô tả mục tiêu: Sự kiện (đặt tên Form Submit)
  • Chi tiết mục tiêu: – Danh mục: form | – Tác vụ: submit

Lưu lại để hoàn tất mục tiêu.

5.4 Kiểm tra lại thiết lập sự kiện đã hoàn thành chưa

Có 2 cách để bạn kiểm tra sự kiện đã hoàn thành hay lỗi:

Cách thứ nhất bằng Google Tag Manager: bạn chọn xem trước rồi đăng ký thử form nếu xuất hiện sự kiện như hình bên dưới

huong-dan-cai-dat-su-kien-dien-form-plugin-ninja-form-07

Cách thứ hai bằng Google Analytics: Chọn thời gian thực xem mục sự kiện sau khi bạn đăng ký thành công sẽ có sự kiện form như hình bên dưới.

huong-dan-cai-dat-su-kien-dien-form-plugin-ninja-form-08

Sau đây là tài liệu do Google hướng dẫn liên kết tài khoản google Adwords và Google Analytics các bạn có thể tham khảo thêm tại Hướng dẫn đo lường hiệu quả chiến dịch quảng cáo

Nguồn: iSharedigital.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.