[Ecommerce] Remarketing theo giá sản phẩm

0
760

Remarketing theo giá sản phẩm khách hàng vừa xem

1. Điều kiện cài remarketing theo giá.

Cài đặt extentions chrome

Bạn vui lòng đăng ký hoặc để xem nội dung này!

Có quyền quản trị Google Tag Manager

Quyền quản trị Analytics

2. Lấy giá sản phẩm trong trang web với extention

 • Bôi đen giá ản phẩm
 • Click vào icon extention
  Bạn vui lòng đăng ký hoặc để xem nội dung này!
 • Bật Development tool (F12) vào tab Console bạn sẽ thấy dòng lệnh lấy giá trị

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-01

3. Tạo biến lấy giá trong Google Tag Manager

 • Truy cập tài khoản Google Tag Manager
 • Tạo biến mới
 • Loại biến: Custom JavaScript và dán đoạn function ở bước trên vào

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-02

Bật chế độ xem trước rồi vào lại trang web để xem kết quả nhưng loại biến hiện tại là string. Để thực hiện những bước kế tiếp chúng ta phải đổi loại biến string thành number.

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-03

Quay lại biến Price thay chỉnh sửa lại đoạn code trên. Đoạn code dưới để xóa dấu (.), dấu (,) và chuyển đổi định dạng từ string sang number. Bạn có thể thay điều kiện giá tùy theo sản phẩm của bạn.

Bạn vui lòng đăng ký hoặc để xem nội dung này!
Bây giờ nếu bạn muốn tạo tệp remarketing những người xem sản phẩm của bạn tầm giá 100k, 200k… bạn phải tạo sự kiện để đẩy giá trị từ biến Price về Google Analytics.

4. Tạo sự kiện đẩy giá trị Price về Google Analytics

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-04

Các bạn chú ý nếu khách hàng vào trong sản phẩm hoặc shop có nhiều mặc hàng thì giá trị trả về là undefined để tránh đưa giá trị không mong muốn này về chúng ta cần tạo trigger để loại giá trị này trước khi đẩy giá trị Price về Google Analytics

4.1 Tạo trình kích hoạt (trigger) loại bỏ undefined

 • Tạo trình kích hoạt mới (trigger)
 • Loại trình kích hoạt: Page View
 • Kích hoạt trên: Some Page Views
 • Chọn biến Price chứa underfined

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-05

4.2 Tạo thẻ sự kiện đưa giá về Google Analytics

 1. Tạo thẻ mới universal Analytics
 2. Loại theo dõi (track Type): Sự kiện
 3. Danh mục (catagory): Price
 4. Action: biến Price
 5. Google Analytics Setting: chọn biến GA (biến ID Google Analytics)
 6. Chọn trình kích hoạt: All Page
 7. Loại trừ kích hoạt trên: Price underfined (trình kích hoạt vừa tạo ở bước trên)
 8. Đặt tên biến và lưu lại

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-06

5. Tạo tệp remarketing trong Google Analytics theo điều kiện giá

 • Truy cập tài khoản Google Analytics
 • Vào quản lý (Admin)
 • Chọn Audiences tạo mới tệp
 • Chọn all user rồi nhấp vào icon cây bút để chỉnh sửa điều kiện

 

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-08

Chọn điều kiện sau:

 • Event Category: Price
 • Event Action: theo điều kiện giá đoạn code trên bạn quy định
 • Vd: mình quy định giá từ 200k đến 300k là 3
 • Sau khi chọn xong bạn apply và save lại

ecommerce-remarketing-theo-gia-san-pham-09

Hướng dẫn tạo tệp theo khoảng giá sản phẩm khách hàng xem đã xong. Trong lúc triển khai nếu gặp vấn đề gì bạn có thể liên hệ mình để được hướng dẫn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.