Đối sánh từ khóa là gì? Sử dụng đối sánh từ khóa như thế nào?

0
Đối sánh từ khóa là gì? Sử dụng đối sánh từ khóa như thế nào?

Khi quảng cáo trên mạng tìm kiếm Google bạn cần chọn loại đối sánh từ khóa. Đối sánh từ khóa thông báo với Google biết khi người dùng bắt đầu nhập truy vấn tìm kiếm nhưng từ khóa nào có thể kích hoạt và hạn chế kích hoạt với những truy vấn nào.

Có 4 loại đối sánh từ khóa đối sánh rộng, đối sánh chỉnh sửa, đối sánh cụm từ, đối sánh chính xác (một số bạn gọi vui đối sánh từ khóa thứ 5 đối sánh phủ định)

doi-sanh-tu-khoa

1. Từ khóa đối sánh rộng

Đối sánh từ khóa rộng là dạng đối sánh mặc định của Google Adwords, từ khóa đối sánh rộng có thể được kích hoạt trên những từ khóa có liên quan, biến thể, từ đồng nghĩa. Điều đó có nghĩa từ khóa của bạn sẽ thu được lượng truy cập lớn nhưng lượng truy cập có thể được kích hoạt trên những cụm từ tìm kiếm bạn không mong muốn.

VD: Bạn sử dụng từ khóa quảng cáo adwords khi người dùng tìm kiếm cụm từ làm báo cáo quảng cáo từ khóa của bạn cũng có khả năng được kích hoạt.

Nếu bạn sử dụng từ khóa đối sánh rộng bạn có thể dùng từ khóa phủ định để hạn chế những cụm từ tìm kiếm không thích hợp kích hoạt từ khóa của bạn. Bạn có thể tham khảo từ khóa phủ định hướng dẫn Tạo danh sách từ khóa phủ định.

2. Đối sánh chỉnh sửa (đối sánh từ khóa so khớp rộng)

Đối sánh chỉnh sửa có điều kiện kích hoạt hẹp hơn so với đối sánh rộng, đối sánh chỉnh sửa giúp bạn nhắm mục tiêu chính xác nhưng linh hoạt hơn. Để sử dụng từ khóa chỉnh sửa bạn chỉ cần thêm “+” trước mỗi từ bắt buộc xuất hiện trong từ khóa khi kích hoạt.

VD: Bạn dùng từ khóa +quảng +cáo +adwords khi người dùng tìm kiếm cụm từ quảng cáo trên google sẽ không được kích hoạt nhưng khi người dùng tìm kiếm dịch vụ quảng cáo adwords trên google thì từ khóa được kích hoạt.

Kết luận khi những từ có dấu “+” trước từ khóa có có trong cụm từ tìm kiếm của người dùng từ khóa của bạn mới được kích hoạt.

3. Đối sánh cụm từ

Đối sánh cụm từ được kích hoạt khi người dùng tìm kiếm từ khóa có nội dung từ khóa của bạn. Từ khóa cụm từ được sử dụng giữa hai dấu nháy “”

VD: Bạn dùng từ khóa “quảng cáo adwords” từ khóa sẽ được kích hoạt khi người dùng tìm kiếm cụm từ dich vụ quảng cáo adwords hoặc quảng cáo adwords tại hcm.

Từ khóa sẽ không được kích hoạt khi người dùng tìm kiếm cụm từ dịch vụ adwords hoặc quảng cáo google adwords, dịch cụ quảng cáo trên google adwords

4. Đối sánh chính xác

Đối sánh chính xác là dạng đối sánh đặc biệt từ khóa của bạn chỉ được kích hoạt khi người dùng tìm kiếm cụm từ chính xác với từ khóa của bạn. Đối sánh chính xác được dùng giữa hau dấu []

VD: Bạn dùng từ khóa [quảng cáo adwords] từ khóa chỉ được kích hoạt khi người dùng tìm kiếm từ khóa quảng cáo adwords hoặc quang cao adwords

Từ khóa sẽ không được kích hoạt khi người dùng tìm kiếm quảng cáo adwords hcm, giá quảng cáo adwords

Đối sánh từ khóa ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất quảng cáo trong tài khoản của bạn,nó ảnh hưởng đến mỗi phiên đấu thầu những từ khóa nào có thể được kích hoạt hiển thị quảng cáo của bạn.

Tối ưu tài khoản

Bạn có thể dùng đối sánh từ khóa để tối ưu hóa tài khoản quảng cáo bởi vì bạn cho phép những từ khóa nào được phép hiển thị và giúp bạn tránh lãng phí với những từ khóa không liên quan.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.