Cài đặt mục tiêu sự kiện trong Google Analytics

0
Cài đặt mục tiêu sự kiện trong Google Analytics

iSharedigital.com sẽ hướng dẫn cài đặt mục tiêu sự kiện  theo trang đích và cài đặt mục tiêu sự kiện trong Google Analytics

 1. Cài đặt mục tiêu theo trang đích Google Analytics

Những trường hợp cơ bản khi sử dụng cài đặt mục tiêu trang đích như: trang đăng ký thành công trong điền form đăng ký, nút đăng ký….

 • Truy cập tài khoản Google Analytics
 • Truy cập quản trị
 • Mục tiêu
 • Thiết lập mục tiêu: tùy chỉnh
 • Loại mục tiêu: đích

cai-dat-muc-tieu-su-kien-event-trong-google-analytics-01

Chi tiết mục tiêu chọn điều kiện trang đích rồi lưu lại hoàn thành cài đặt mục tiêu theo trang đích.

cai-dat-muc-tieu-su-kien-event-trong-google-analytics-02

2. Cài đặt mục tiêu theo sự kiện Google Analytics

Vd: Sự kiện nhấp vào nút Hotline

 • Danh mục: call
 • Tác vụ: click
 • Nhãn: hotline
onClick="ga('send', 'event', { eventCategory: 'call', eventAction: 'click', eventLabel: 'hotline'});"

Cách thiết lập mục tiêu theo sự kiện

 • Truy cập quản trị
 • Mục tiêu
 • Thiết lập mục tiêu: tùy chỉnh
 • Mô tả mục tiêu: Mục tiêu
 • Chi tiết mục tiêu: điền thông số như ở trên Lưu lại

cai-dat-muc-tieu-su-kien-event-trong-google-analytics-03

Bài hướng dẫn cách cài đặt mục tiêu trang đíchcài đặt mục tiêu theo sự kiện trong Google Analytics đã hoàn thành. Chúc các bạn cài đặt thành công, nếu có vấn đề trong lúc cài đạt bạn có thể comment hoặc chat mới mình để được hỗ trợ.

iSharedigital.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.